I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN)

2. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị tại cơ sở.

3. Tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội trong bồi dưỡng, đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019; giáo dục về lịch sử, truyền thống 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Tỉnh Thái Nguyên; tuyên truyền, quán triệt tuổi trẻ Nhà trường góp phần cùng với Nhà trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Y Dược lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2014-2019; tiếp tục tổ chức cho ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua website và các hình thức sinh hoạt chi đoàn, toạ đàm, diễn đàn thanh niên, hội thi, hội thảo...v.v…

2. Tổ chức “Ngày hội Thanh niên khỏe Trường Đại học Y Dược”; các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, các giải thể thao bóng đá, bóng chuyền và trò chơi vận động gắn với bồi dưỡng văn hoá ứng xử và kỹ năng mềm cho ĐVTN.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng uỷ trường về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường giáo dục thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tích cực bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, môi trường xanh - sạch - đẹp, mĩ quan của Nhà trường.

4. Tổ chức chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: xử lý các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả..

5. Tăng cường giáo dục ĐVTN thực hiện, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trong Nhà trường.

6. Tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng hoạt động Đoàn – Hội, nâng cao chất lượng, phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo; hỗ trợ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn…

- Phát động kỳ thi nghiêm túc chất lượng trong toàn thể ĐVTN, sinh viên toàn trường.

- Đẩy mạnh hoạt động các Câu lạc bộ: Học tốt, Ngoại ngữ, CLB hành tinh xanh, Văn nghệ tuổi trẻ, An ninh xung kích, An toàn giao thông, Đội tình nguyện tiếp sức người bệnh.v.v… Đẩy mạnh phong trào học tập,  NCKH, nâng cao trình độ ngoại ngữ trong cán bộ trẻ và sinh viên toàn trường.

7. Chỉ đạo thành lập các đội tình nguyện của các liên chi đoàn. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ: hỗ trợ, giúp đỡ Lưu học sinh Lào, Campuchia.. và các đối tượng ĐVTN khác trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện; hoạt động Ngày “Thứ bảy tình nguyện”, Ngày “Chủ nhật xanh” hàng tuần.v.v…

8. Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp những đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng trong dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Ban Thường vụ Đoàn trường lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện các nội dung hoạt động cụ thể trong Tháng Thanh niên 2017.

- Tổ chức giao ban hàng tuần để đôn đốc và triển khai có hiệu quả các hoạt động. Tổ chức phối hợp giữa các liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên trường, Lưu học sinh, Đội Thanh niên xung kích, Đội Văn nghệ xung kích, các CLB tình nguyện v.v... để thực hiện các chương trình.

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động Tháng Thanh niên 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động, khuyến khích các chi đoàn tổ chức các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, xây dựng nếp sống văn hóa, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học…

- Tổ chức tốt các hoạt động tại cơ sở; đồng thời tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Đoàn cấp trên và Đoàn trường tổ chức. Triển khai các nội dung hoạt động của Đoàn trường và chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch, định hướng.

- Thường xuyên theo dõi thông tin trên website để triển khai các hoạt động. Kịp thời báo cáo kế hoạch, kết quả các hoạt động của đơn vị cho Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Chế độ thông tin, báo cáo: 17h00’ ngày thứ 5 hằng tuần trong Tháng Thanh niên, các đơn vị báo cáo nhanh kết quả hoạt động về về văn phòng Đoàn Thanh niên trường; điện thoại: 02803 854 501; email: doanthanhnien.dhyd@gmail.com (theo mẫu gửi kèm). Báo cáo kết quả Tháng Thanh niên năm 2017 gửi trước ngày 31/3/2017.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP TRƯỜNG

1. Hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017). Chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn thường kỳ với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn”

2. Hoàn thành các thủ tục giới thiệu phát triển Đảng đợt 26/3

3. Hội thi nấu ăn chào mừng 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

4. Tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống sinh viên trường Đại học Y Dược năm 2017 chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017)

5. Chỉ đạo CLB Hành tinh xanh tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh” làm vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường – bệnh viện trường;

6. Tổ chức ngày hội thanh niên khỏe 2017

7. Tổ chức lễ phát động và triển khai Hội thi “Olympic Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II

8. Tổ chức cuộc thi phòng ở KTX “Xanh-sạch-đẹp-thân thiện” năm 2017

9. Tổ chức Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2017

10. Phối hợp với Phòng QLKH-HTQT tổ chức tập huấn PP NCKH cho sinh viên năm 2017

11. Tổ chức Ngày hội Thanh niên khỏe năm 2017 (vào 26/3/2017)

12. Triển khai xây dựng Quỹ học bổng Blouse trắng

14. Triển khai cuộc thi Famelab 2017, Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017 của Đại học Thái Nguyên

15. Tổ chức chương trình hưởng ứng Giờ trái đất năm 2017

16. Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên trực tuyến

17 Tham gia Festival Tiếng Anh Đại học Thái Nguyên

18. Chỉ đạo, tổ chức chương trình tình nguyện tiếp sức người bệnh tại Bệnh viện  Trung ương TN và bệnh viện Trường Đại học Y Khoa TN.

19.  Duy trì công tác tình nguyện tại chỗ, công tác Đoàn vụ, báo cáo, công tác kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2017 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017). Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Liên chi hội sinh viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch./.