I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), nhằm thể hiện tinh thần truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tấm lòng biết ơn thầy cô của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y Dược.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- 100% các chi đoàn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sáng tạo và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Hội thi phải thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề Hội diễn văn nghệ: Người thầy và mái trường

Các tiết mục biểu diễn về nhà trường, thầy cô, các tác phẩm ca ngợi truyền thống ngành Y, truyền thống của Trường Đại học Y Dược, về Nhà giáo Việt Nam.  

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường.

3. Hình thức tổ chức:

          Mỗi Chi đoàn chuẩn bị 02 tiết mục để tham dự Hội diễn ở cấp trường, trong đó:

- 01 tiết mục biểu diễn trực tiếp.

- 01 tiết mục quay clip nộp cho BTC chấm điểm (Clip dự thi có thể được quay từ máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số, hoặc điện thoại di động, đảm bảo tối thiểu chuẩn HD, tiết mục có thể được dàn dựng, thu âm … dạng các MV, biểu diễn bởi chính cá nhân hoặc tập thể theo các thể loại của hội diễn (được phép mời thêm Thầy Cô hoặc SV trường nếu cần), địa điểm quay có thể tại trường hoặc ngoài trường, cho phép biên tập lại, sử dụng kỹ xảo điện ảnh - truyền hình)

4. Thể loại:

 Thể loại phong phú: Hát, múa, kịch (tiểu phẩm), hát múa, biểu diễn nhạc cụ…  Tất cả các tiết mục đăng ký dự thi phải được chính tập thể và cá nhân của đơn vị đó biểu diễn.

Ban tổ chức khuyến khích và trao giải thưởng riêng cho các tiết mục mới và tự biên, tự sáng tác khi nội dung thể hiện về truyền thống của Nhà trường.

5. Thời lượng biểu diễn:

Thời gian biểu diễn của mỗi tiết mục không quá 06 phút.

6. Thời gian và địa điểm:

- Với 01 tiết mục quay clip: Chi đoàn tự up lên Youtube và gửi đường Link cho Ban tổ chức vào email: doanthanhnien.dhyd@gmail.com trong ngày 27/10/2017, chậm nhất 17h, Ban giám khảo chấm dựa trên chất lượng và số lượt bình chọn (like trên youtube) (có thang điểm riêng), công bố kết quả, công chiếu tiết mục đạt giải cao tại Đêm chung khảo 16/11/2017.

- Với 01 tiết mục biểu diễn trực tiếp:

                    +  Vòng sơ khảo: 19h00, từ 27/10 – 8/11năm 2017 (Có lịch cụ thể thông báo tới các chi đoàn), chọn ra các tiết mục lọt vào vòng chung khảo.

                   + Vòng chung khảo: 19h00 ngày 16 tháng 11 năm 2017.

          Địa điểm: Tại Sân khấu ngoài trời

7. Phương thức đánh giá:

Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

8. Khen thưởng:

- Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ trao các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho hình thức Clip và biểu diễn trực tiếp, trao giải tập thể: Nhất, nhì, ba cho các chi đoàn có tổng điểm cả 2 tiết mục đạt điểm cao nhất.

- Tặng giải thưởng cho các tiết mục tự biên, tự diễn xuất sắc.

III. BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA CẤP TRƯỜNG:

Các Chi đoàn đăng kí tiết mục tham gia Hội diễn của chi đoàn (tên, thể loại, danh sách người tham gia) với Liên chi mình trước ngày 5/10/2017 và Liên chi nộp tổng hợp các tiết mục dự thi của Liên chi trước ngày 7/10/2017 tại Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường. 

IV. KINH PHÍ:

Kinh phí tổ chức và các giải thưởng cấp Trường do Ban tổ chức chịu trách nhiệm. 

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Cấp Liên chi:

Ban chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc thông báo kế hoạch, đôn đốc BCH các chi đoàn triển khai, tổng hợp danh sách tiết mục báo cáo Ban thường vụ Đoàn trường đúng thời hạn. Chú ý: BTC không chấm điểm các tiết mục không đúng chủ đề.

          2. Cấp Trường:               

- Ban tổ chức có trách nhiệm hành lập Ban giám khảo và tổ chức Hội diễn văn nghệ vòng sơ khảo và chung khảo.

- Trên cơ sở danh sách đăng ký của các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc, Ban tổ chức sẽ tổ chức Sơ khảo, chọn tiết mục biểu diễn đêm chung khảo, tổng duyệt chương trình tại Sân khấu ngoài trời vào 14h ngày 10/11/2017.

Chú ý: các đơn vị phải bố trí thời gian đến sớm hơn 15 phút, nếu đơn vị nào không đến hoặc đến muộn trên 05 phút, BTC sẽ hủy tiết mục của đơn vị đó.

Đây là đợt sinh hoạt văn hoá văn nghệ quan trọng trong sinh viên toàn trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Để đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả và chất lượng của kế hoạch này, Ban thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc triển khai nghiêm túc để Hội diễn thực hiện thành công trong toàn trường.     

 
                                                                                                                                                                              T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                                                                              Bí thư

 

 

  

                                                                                                                                                                                     Nguyễn Quang Đông