Kính gửi các đ/c

- Liên chi đoàn và CLB trực ban tháng 9 chuẩn bị báo cáo

- Đề nghị BCH các Liên chi đoàn trước 3/9/2016 tập hợp file danh sách: BCH các chi đoàn nhiệm kì 2016 - 2017, phân loại đoàn viên, đoàn viên ưu tú năm học 2015 - 2016 để Đoàn trường ra quýêt định công nhận và trao trong buổi họp 17h ngày 5/9/2016. Đề nghị các chi đoàn nộp về Liên chi các file văn bản trên ngay sau Đại hội.

- Để chuẩn bị cho công tác phát triển Đảng đợt 20/11/2016, Chi bộ Văn phòng Đoàn sẽ tổ chức buổi gặp mặt với các Đoàn viên ưu tú vào 19h ngày 05/9/2016 tại giảng đường A101 của trường. Xin mời các đ/c Đoàn viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn để kết nạp tham dự buổi gặp mặt (Tiêu chuẩn cụ thể xem trên website, http://doantn.tump.edu.vn/…/tieu-chi-cong-nhan-doi-tuong-da… ,chú ý: đã có giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, 2 năm học liên tiếp đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú: 2014 - 2015 và 2015 - 2016, 3 năm học liên tiếp trên 2,5, ... ). Đề nghị các đ/c CB Đoàn - Hội thông báo lịch trên tới các chi đoàn để các đoàn viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn tham gia.