Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường đã vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng vào dịp Đại hội Đoàn trường khoá XVI nhiệm kỳ 2012 – 2014. Ngoài ra Đoàn thanh niên nhà trường còn vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý khác:

01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

07 Cờ mang chân dung Bác do Trung ương Đoàn trao tặng (1982-1989).

02 Cờ khen thưởng ba năm dẫn đầu khối các trường Đại học, Can đẳng (1999, 2002).

05 Cờ thi đua của tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

54 Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân và tập thể.

25 Bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

01 Bằng khen giai đoạn 2003-2008 của Trung ương Đoàn

Liên tục đạt danh hiệu Cơ sở Đoàn vững mạnh.