Thứ 7, ngày 24/02/2024

Hiến kế cho Đoàn trường

12/04/2016 22:16:06 - Lượt xem: 711

Đoàn trường rất mong được các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, đoàn viên, sinh viên trường đóng góp ý kiến, ý tưởng để xây dựng Đoàn trường ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu của Đoàn viên, sinh viên trong thời kỳ mới

Chi tiết