Chủ nhật, ngày 04/06/2023

Bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” ra đời như thế nào?

05/04/2016 17:35:08 - Lượt xem: 637

Thanh niên Việt Nam không mấy ai là không thuộc bài hát “Làm theo lời Bác” Đi lên thanh niên! Có ngại ngần chi. Đi lên thanh niên! Làm theo lời Bác. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên…

Chi tiết

5 KHÔNG - 5 LUÔN VỚI CÁN BỘ ĐOÀN

01/02/2016 00:13:54 - Lượt xem: 752

Chi tiết