BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

                 + 6 Liên chi đoàn: Bác sỹ đa khoa, Khoa Dược, Khoa Y tế công cộng, Khoa Điều Dưỡng, Khoa Răng hàm mặt, Chuyên tu Y

                 + Các chi đoàn trực thuộc: Bệnh viên trường, Khoa học cơ bản,Y học cơ sở, Các chuyên khoa, Lâm sàng, Sau đại học, Khối phòng ban

                 + Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ, Đội Tiếp sức người bệnh, Đội Thanh niên xung kích an ninh