Chủ nhật, ngày 21/04/2024

Học bổng Canon Chắp cánh nhân tài, năm học 2016-2017

10/08/2016 10:30:17 - Lượt xem: 1367

Mời các SV đủ tiêu chuẩn đăng kí với Đoàn trường để giới thiệu tham gia xét

Chi tiết

Học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” năm học 2016 - 2017

21/07/2016 16:09:07 - Lượt xem: 941

Học bổng dành cho học sinh lớp 10 và sinh viên các trường Đại học, cao đẳng công lập trên phạm vi toàn quốc có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc neo đơn có nguy cơ phải nghỉ học.

Chi tiết

THÔNG BÁO HỌC BỔNG Vallet-2016

16/06/2016 15:49:49 - Lượt xem: 1287

Giá trị học bổng (áp dụng cho cả khối đại học và khối sau đại học): 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng chẵn). Dành cho sinh viên và học viên sau đại học khu vực phía Bắc

Chi tiết

THÔNG BÁO về học bổng HESSEN CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

28/04/2016 09:37:18 - Lượt xem: 1013

Dành cho sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn kết quả học tập đạt loại giỏi

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2016

06/04/2016 08:04:43 - Lượt xem: 899

Căn cứ Quyết định số 599/TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (gọi tắt là Đề án 599), Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án 599 và Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 599, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016

Chi tiết