Thứ 7, ngày 20/04/2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”

03/07/2016 04:05:56 - Lượt xem: 1662

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Chương trình số 38-CTr/TWĐTN-VP ngày 30/5/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình số 07-CTr/TU ngày 7/6/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thái Nguyên về hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” với những nội dung cụ thể như sau (xem file đính kèm)

Chi tiết

Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016

26/04/2016 11:38:59 - Lượt xem: 1020

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016, tạo điều kiện cho sinh viên trong trường có điều kiện tham gia các công tác xã hôi nhằm phát huy năng lực trí tuệ vốn có, hình thành kỹ năng xã hội cần thiết cho sinh viên và giúp sinh viên có được thói quen làm việc độc lập, sáng tạo để củng cố chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ và sáng tạo những giá trị mới cho xã hội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 với các nội dung như sau

Chi tiết

Giải bóng chuyền truyền thống sinh viên năm 2016.

31/03/2016 12:39:01 - Lượt xem: 908

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016; chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016 và thi đua lập thành tích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên trường ĐH Y Dược tổ chức Giải bóng chuyền truyền thống sinh viên năm 2016

Chi tiết