Chủ nhật, ngày 26/03/2023

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

09/04/2016 22:35:00 - Lượt xem: 703

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 295 QĐ/TWĐTN ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Chi tiết

Quyết định công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh

06/04/2016 09:18:26 - Lượt xem: 678

Quyết định công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh của Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015

06/04/2016 09:16:23 - Lượt xem: 645

QUYẾT ĐỊNH Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho tập thể và cá nhân Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015

Chi tiết

Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

06/04/2016 08:19:29 - Lượt xem: 650

Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Chi tiết

Luật Thi đua khen thưởng

06/04/2016 08:17:40 - Lượt xem: 664

Chi tiết