Thứ 5, ngày 08/12/2022

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà điều hành 11 tầng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 3854501. Đ/c Nguyễn Quang Đông - Bí thư: 0974974888 - 0888953166

Điện thoại: (+84) 280 3852 671

Email: doanthanhnien.dhyd@gmail.com

Website: http://doantn.tump.edu.vn

Facebook: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Y Dược