CÔNG TRÌNH ĐOÀN TRƯỜNG*
Tặng Bí thư Đoàn NQĐ
Sân, hình lục giác không đều
Làm nơi vui những sáng, chiều sinh viên
Trải bao thế hệ làm nên
Sự đổi thay được mang tên Đoàn Trường.
Xưa là sườn dốc đá xương
Nay thành hàng ghế yêu thương ấm tình
“Quảng Trường” độc đáo lung linh
Những tài năng, những điển hình nâng cao
Diễn văn nghệ, đấu thể thao…
Một khu “liên hợp” xiết bao nghĩa tình!
16/5/2016 T Đ D
*Công trình được Đoàn Trường ĐH Y-Dược TN xây dựng từ 1976 và không ngừng được hoàn thiện, là nơi tuổi trẻ nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, chứa nhiều kỷ niệm khó phai mờ.