Đối tượng dự thi: Dành cho tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:

1. Giải tập thể

- Giải tập thể dành cho các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả Cuộc thi tại cấp cơ sở; có đông đoàn viên, thanh niên tham gia và có nhiều bài chất lượng. 

- Giải tập thể được trao gồm giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi kèm theo tiền thưởng. Cơ cấu số lượng giải cụ thể như sau:

+ 01 giải nhất.
+ 02 giải ba.
+ 01 giải nhì.
+ Một số giải khuyến khích.
2. Giải dành cho cá nhân

- Giải cá nhân được trao cho các tác giả có bài dự thi xuất sắc nhất, bao gồm giấy chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi kèm theo tiền thưởng. Cơ cấu số lượng cụ thể như sau:

+ 01 giải đặc biệt.
+ 02 giải nhì.
+ 01 giải nhất.
+ 03 giải ba.
+ Một số giải khuyến khích.