* Thứ 2 (13/3/2023):

13g30: Hội nghị triển khai phần mềm quản lý Đoàn viên (C101)

TP: BCH Đoàn Trường và Bí thư các chi đoàn năm 1

* Thứ 3 (14/3/2023):

17g00: Họp BCH Hội sinh viên Khoá XII mở rộng (Phiên họp cuối)

Thành phần: BCH HSV Trường, LCHT và Chủ nhiệm/Đội trưởng.

Địa điểm: C203

* Thứ 4 (15/3/2023):

17g00: Họp BTV Đoàn Trường mở rộng chuẩn bị Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo mời Bác cấp Trường

TP: Ban thường vụ, Trưởng ban VHVN-TDTT và Truyền thông Đoàn Trường.

* Thứ 5 (16/3/2023):

17g00: Tổng duyệt chương trình văn nghệ Đại hội (HT tầng 10)

TP: Ban thư ký HSV và Đội văn nghệ XIII

* Thứ 6 (17/3/2023):

17g00: Duyệt Đại hội HSV Trường giả định (Tại C101)

TP: Ban thư ký HSV, Đoàn chủ tịch, thư ký, thẩm tra đại biểu và các tiểu ban phục vụ đại hội, các đồng chí trong dự kiến BCH mới theo đề án nhân sự.

* Thứ 7 (18/3/2023) 

7g00: Ngày thứ 7 tình nguyện (Buổi 2) - Theo kế hoạch (Đ.c Dũng chỉ đạo)

8g00: Đoàn ĐHTN dâng hương khu 915 Tháng thanh niên (Đ/c Duy)

13g30: Hội thảo vai trò của tổ chức Đoàn trong phát triển Đảng (Đ/c Nam)

TP: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch (Tại ĐHTN)

14g00: Gặp mặt các Đoàn đại biểu dự Đại hội HSV Trường (HT tầng 10)

TP: Các đơn vị tổ chức ĐH và các đại biểu theo thông tri triệu tập

16g00: Tổng duyệt Đại hội Hội sinh viên Trường Khoá XIII (HT tầng 10)

TP: BCH HSV Trường và các tập thể, cá nhân tham gia tổ chức ĐH.

19g00: Minishow Giai điệu tuổi trẻ - Tại Sân dàn hoa giấy

TP: Mời BCH Đoàn- Hội và các cá nhân có quan tâm

* Chủ nhật (12/3/2023):

6g30: Đại hội Đai biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y - Dược, Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025