Kỷ yếu tập hợp những thông tin cơ bản, thành tích học tập, rèn luyện của các SV tiêu biểu trong năm học. Các SV đạt thành tích đều là các cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, học tập. Đặc biệt, có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích tốt, khẳng định bản thân. Hy vọng các em sẽ tiếp thêm động lực và thổi bùng ngọn lửa say mê học tập trong SV toàn trường bằng cách chia sẻ phương pháp học tập, rèn luyện kỹ năng,... nhằm giúp nhau cùng tiến bộ. Góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên ĐHYD có phẩm chất và năng lực tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có lòng tự trọng, trung thực, biết trọng danh dự, nghĩa khí,… đáp ứng tốt các yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành, nghề được đào tạo, thích nghi và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, các yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Tìm được việc làm phù hợp sau khi ra trường.