Đề nghị BCH các Liên chi đoàn, Liên chi hội, BCH các chi đoàn, chi hội, BCN các CLB triển khai đúng Lịch hoạt động