I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), nhằm thể hiện tinh thần truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tấm lòng biết ơn thầy cô của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y Dược.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Hội thi được phát động và tổ chức từ cấp Liên chi đoàn đến cấp Trường và sẽ chọn các đơn vị có tiết mục đặc sắc để trao giải thưởng cho tập thể và cá nhân.

- Các chi đoàn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sáng tạo và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Hội thi phải thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

 

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề Hội diễn văn nghệ:

    Các tiết mục biểu diễn về nhà trường, thầy cô, bạn bè, các tác phẩm ca ngợi truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống của Trường Đại học Y Dược, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về ngày Nhà giáo Việt Nam.  

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường.

3. Hình thức tổ chức:

    Hội diễn được tổ chức ở 2 cấp: Cấp Liên chi đoàn và cấp trường. Ở cấp Liên chi đoàn, tùy điều kiện của từng Liên chi có thể tổ chức Hội diễn ở liên chi mình hoặc chỉ tập luyện tiết mục dự thi cấp trường. Mỗi Liên chi đoàn chuẩn bị 02 – 03 tiết mục không cùng thể loại để tham dự Hội diễn ở cấp trường (Liên chi đoàn BSĐK chuẩn bị 8 – 12 tiết mục). Với các chi đoàn trực thuộc chuẩn bị 01 tiết mục tham dự Hội diễn ở cấp trường.

4. Thể loại:

- Đối với hội diễn cấp Liên chi: có nhiều thể loại (Thơ, ca, múa, nhạc, kịch (tiểu phẩm), dance…) để tạo sự phong phú, đa dạng.

- Đối cấp Trường chỉ thi ở các thể loại: hát (đơn ca, song ca, tam, tứ ca, tốp ca, hợp xướng), hát múa, múa tập thể. Trong đó thể loại Hát: các bài hát dự thi cấp Trường phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông, trường hợp hát bằng tiếng nước ngoài phải được sự đồng ý của Ban tổ chức khi đăng ký dự thi; Múa: thể hiện theo truyền thống, hiện đại và không bao gồm loại hình nhóm nhảy hiphop, dance, múa phụ họa cho thể loại khác không được tính là tiết mục múa; Nhạc: thể hiện bằng các nhạc cụ truyền thống, hiện đại, có thể ghi đĩa CD,...

Tất cả các tiết mục đăng ký dự thi phải được chính tập thể và cá nhân của đơn vị đó biểu diễn trực tiếp (không được ghi âm sẵn lời hát hoặc người bên ngoài sân khấu thể hiện giúp).

Ban tổ chức khuyến khích và trao giải thưởng riêng cho các tiết mục mới và tự biên, tự sáng tác khi nội dung thể hiện về truyền thống của Đơn vị và Nhà trường.

5. Thời lượng biểu diễn:

Thời gian biểu diễn của mỗi tiết mục không quá 6 phút.

6. Thời gian và địa điểm:

* Hội diễn cấp Liên chi đoàn:  từ 01/10/2015 đến hết 31/10/2016

   Địa điểm: Tại Giảng đường lớn hoặc Sân khấu ngoài trời

           * Hội diễn cấp Trường:

                    Vòng sơ khảo:19h00 ngày 07 tháng 11 năm 2016.

                    Vòng chung khảo: 19h00 ngày 18 tháng 11 năm 2016.

          Địa điểm: Tại Sân khấu ngoài trời

7. Phương thức đánh giá:

Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

8. Khen thưởng:

- Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ trao các giải toàn đoàn: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải tiết mục.

- Tặng giải thưởng cho các tiết mục tự biên, tự diễn xuất sắc.

III. BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA CẤP TRƯỜNG:

Các đơn Liên chi đoàn gửi kế hoạch tham gia Hội diễn của Liên chi mình trước ngày 25/9/2016 và đăng ký các tiết mục (không cùng thể loại) tham gia Hội diễn cấp Trường vào trước ngày 02/11/2016 tại Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường. 

 

 

IV. KINH PHÍ:

- Kinh phí tổ chức, giải thưởng cho các tiết mục tại cấp Liên chi sẽ do Liên chi chịu trách nhiệm.

- Kinh phí tổ chức và các giải thưởng cấp Trường do Ban tổ chức chịu trách nhiệm. 

 

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Cấp Liên chi:

Ban chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc lập kế hoạch tổ chức (Tổ chức Hội diễn hay chỉ tập luyện tiết mục tham gia cấp trường) báo cáo Lãnh đạo Khoa, bộ môn, bệnh viện (nếu có) và báo cáo kế hoạch tổ chức với Ban thường vụ Đoàn trường

          2. Cấp Trường:               

- Ban tổ chức có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Hội diễn tại các Liên chi đoàn. Thành lập Ban giám khảo và tổ chức Hội diễn văn nghệ cấp trường.

- Trên cơ sở danh sách đăng ký của các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc, Ban tổ chức sẽ tổ chức Sơ khảo, chọn tiết mục biểu diễn đêm chung khảo, tổng duyệt chương trình tại Sân khấu ngoài trời vào 14h ngày 14/11/2016, theo thứ tự sau: LCĐ Khoa Dược; Khoa Điều dưỡng; Khoa YTCC; Khoa RHM;  CTY; BSĐK; Các chi đoàn cán bộ trực thuộc).

Chú ý: các đơn vị phải bố trí thời gian đến sớm hơn 15 phút, nếu đơn vị nào không đến hoặc đến muộn trên 05 phút, BTC sẽ hủy tiết mục của đơn vị đó.

 

Đây là đợt sinh hoạt văn hoá văn nghệ trong sinh viên toàn trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Để đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả và chất lượng của kế hoạch này, Ban thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc để Hội diễn thực hiện thành công trong toàn trường.     

 

Nơi gửi:                                                                    T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

- Đảng ủy - BGH (để b/c);                                                       Bí thư

- Các LCĐ ,chi đoàn (để t/h);                     

- Lưu VPĐ.

 

                                                                                           

                                                                                  

                                                                                     Nguyễn Quang Đông