Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016-2017, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông, Ban chấp hành Đoàn trường kính đề nghị Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc trong trường triển khai vận động "Quyên góp ủng hộ chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2016" như sau:

1. Đối tượng huy động quyên góp, hỗ trợ

- Các nhà giáo, cán bộ viên chức và người lao động.

- Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

2. Nội dung quyên góp, giúp đỡ, hỗ trợ

- Sách, vở viết, bút viết, đồ dùng học tập.

- Quần áo, áo ấm, đồ dùng sinh hoạt.

- Tiền mặt

3. Đối tượng được giúp đỡ, hỗ trợ

- Học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

4. Thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện

- Việc quyên góp được tổ chức từ ngày 05/9/2016 đến 23/12/2016

- Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc có trách nhiệm thu, nhận vật chất, tiền mặt  chuyển về bàn giao về Văn phòng Đoàn vào hồi 16h00 ngày 23/12/2016. Các nhà giáo, cán bộ viên chức và người lao động ủng hộ trực tiếp tại văn phòng Đoàn trường.

Số vật chất, tiền hỗ trợ sau khi quyên góp sẽ được Ban chấp hành Đoàn trường chuyển đến các địa phương khó khăn trong chương trình Tình nguyện mùa đông 2016.

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình công tác Đoàn năm học. Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc trong trường nghiêm túc triển khai thực hiện để chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2016 đạt kết quả cao./.

                                                                                                     T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                Bí thư

                              

                                                                    

 

                                                                                                     Nguyễn Quang Đông