Thực hiện công văn số 635/ĐHTN-CTHSSV ngày 26/4/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc xét cấp học bổng HESSEN, Cộng hòa Liên bang Đức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập và rèn luyện tốt
Trường Đại học Y- Dược thông báo:
Đối tượng và tiêu chí xét cấp học bổng:
Sinh viên đăng ký xét cấp học bổng HESSEN phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:
1, Kết quả học tập trung bình học kỳ I của năm học 2015-2016 đạt từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10);
2, Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc là đối tượng chính sách (con thương binh, liệt sĩ, sinh viên dân tộc thiểu số…) vượt khó học tập;
3, Hiện không nhận học bổng hỗ trợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác;
4, Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai...
Chỉ tiêu tuyển chọn: Đại học Y - Dược: 01 suất (trị giá 216 EURO).
Sinh viên đạt tiêu chuẩn, có nhu cầu dự tuyển đăng ký với Phòng Công tác HSSV nhà trường trước 15h ngày 29/4/2015 (liên hệ cô Tô Thị Thúy Ngân. ĐT: 0280 3501543 0917 287 766)