1. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị trường Đại học Y Dược

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Thái Nguyên có 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với số đại biểu được bầu là 07 người. Số người ứng cử là 13 người, trong đó có 03 người do Trung ương giới thiệu, 10 người do địa phương giới thiệu. Trường Đại học Y Dược thuộc đơn vị bầu cử số 2.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người, bao gồm các ông bà sau:

1. Đoàn Thị Hảo: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Trần Quốc Tỏ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

3. Bùi Huy Toàn: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.

4. Phan Văn Tường: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu I, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu I.

5. Đàm Thị Xuân: Bác sĩ, Khoa Lão khoa - Bảo vệ sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Danh sách chính thức những người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị trường Đại học Y Dược
Ủy ban bầu cử tỉnh vừa công bố danh sách chính thức 120 người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo 30 đơn vị bầu cử. Trường Đại học Y Dược thuộc Đơn vị bầu cử số 4 

 Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là: 03. Số người ứng cử là 05, gồm các ông, bà:

- Phạm Việt Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;

- Nguyễn Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Phó Chủ tịch Hội khuyến học phường Túc Duyên;

-  Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Giảng viên, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Khoa khoa học sự sống, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên;

- Phạm Thị Thu Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Dân, Bí thư chi bộ Thành đoàn Thái Nguyên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên;

- Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên