Hình thức thi

- Thi trực tuyến trả lời trắc nghiệm và thi tự luận trên website: http://hocvalamtheobac.vn

- Phần trả lời trắc nghiệm:

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật vào website.

+ Thí sinh được tham dự 2 vòng thi trắc nghiệm; mỗi vòng bao gồm 3 tuần thi, trong đó thí sinh được thi tối đa 02 lần/ tuần. (tối đa 6 lần/ đợt).

- Phần thi tự luận:

+ Thí sinh làm 01 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra, bài viết dài không quá 05 trang A 4; nhập bài thi tự luận trực tiếp trên website: http://hocvalamtheobac.vn

Cách thức đăng ký

- Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: Ban Tổ chức mở chuyên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản cá nhân từ 08g00 ngày 21/3/2016 đến 17g00 ngày 15/5/2016. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử của cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.