Để việc theo dõi quá trình phấn đấu của các Đoàn viên ưu tú được kịp thời, chuẩn bị cho công tác phát triển Đảng, BCH Đoàn trường đề nghị BCH các LIÊN CHI, Chi đoàn báo cho các cá nhân đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú chưa đi học Cảm tình Đảng làm báo cáo thành tích theo mẫu. Sau đó gửi về BCH chi đoàn tổng hợp, gửi cho BCH Liên chi đoàn. BCH Liên chi có trách nhiệm tập hợp, gửi về vp Đoàn. Đề nghị BCH các Liên chi đoàn thông báo, đôn đốc các chi đoàn hoàn thành và nộp tổng hợp bản cứng và file mềm trước 17h ngày 04/4/2016