1. Đối tượng dự thi

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, được chia thành 02 nhóm:

- Từ 6 đến 15 tuổi.

- Từ 16 tuổi trở lên.

2. Nội dung

Người tham gia dự thi sáng tác khẩu hiệu liên quan đến hình ảnh nhân vật chú mèo máy Doraemon với an toàn giao thông, phù hợp với đối tượng tuyên truyền là trẻ em, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, đồng thời có tác động đến ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông chung cho cộng đồng.

- Nội dung khẩu hiệu: tập trung vào việc vận động hành động chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thể hiện văn hóa, ý thức tự giác của mọi người khi tham gia giao thông...

- Chủ đề khẩu hiệu:

+ Dành cho nhóm từ 6 đến 15 tuổi: “Hãy cẩn thận trên đường tới trường”;

+ Dành cho nhóm từ 16 tuổi trở lên: “Vì sự an toàn cho trẻ em”.

3. Yêu cầu

- Khẩu hiệu được viết bằng tiếng Việt, đúng chính tả, phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào. Khẩu hiệu phải cô đọng, giàu ý nghĩa, dễ nhớ, dễ hiểu.

- Không sử dụng từ địa phương, từ nóng, phù hợp với văn hóa Việt Nam; không xuyên tạc, thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, ca dao, tục ngữ, bài hát...

- Mỗi khẩu hiệu không quá 20 từ.

- Một cá nhân có thể tham dự thi nhiều khẩu hiệu.

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền khẩu hiệu của mình. Quyền tác giả của các tác phẩm đạt giải thuộc về đơn vị tổ chức. Ban Tổ chức không gửi trả lại các tác phẩm đã nộp.

- Thông tin cá nhân của người dự thi được Ban Tổ chức quản lý và chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết để xét chọn và trao giải.

4. Hình thức nhận bài

Người dự thi gửi nội dung khẩu hiệu tham gia dự thi, kèm theo thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ bằng các hình thức sau:

- Truy cập và làm theo hướng dẫn tại Website của Chương trình “Doraemon với ATGT”: http://www.antoangiaothong.com.vn  hoặc Website của Cục Cảnh sát giao thông: http://www.csgt.vn

- Gửi trực tiếp qua bưu điện: cắt Phiếu dự thi trên tờ rơi hoặc viết (đánh máy) theo mẫu và gửi tới: Văn phòng liên lạc Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” Tầng 9, Tòa nhà Tung Sing, số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông, số 112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không đúng thời gian quy định (căn cứ theo dấu bưu điện) và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi.

5. Thời gian thực hiện

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 5/2016 đến tháng 7/2016, cụ thể:

- Phát động cuộc thi: cuối tháng 4/2016;

- Thời hạn nhận bài thi: từ ngày 6/5/2016 đến hết ngày 30/6/2016;

- Công bố kết quả: dự kiến ngày 12/7/2016.

6. Giải thưởng

- Mỗi nhóm đối tượng sẽ lựa chọn 10 khẩu hiệu tiêu biểu, mỗi khẩu hiệu được lựa chọn sẽ được nhận giấy chứng nhận, quà tặng trị giá 1.100.000 đồng (50 USD).Tiếp đó sẽ lựa chọn 01 khẩu hiệu xuất sắc của mỗi nhóm, khẩu hiệu xuất sắc sẽ nhận được giấy chứng nhận, quà tặng trị giá 11.000.000 (500 USD).

- Trong 02 khẩu hiệu xuất sắc, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 01 khẩu hiệu để làm khẩu hiệu an toàn giao thông của năm và khẩu hiệu này sẽ được sử dụng để làm áp phích tuyên truyền dán tại tất cả các trường tiểu học trên toàn quốc.

Các thông tin liên quan đến cuộc thi đề nghị liên hệ: đ/c Việt Hà, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 0912.446.933, Email: hanv@moet.edu.vn; đ/c Hoàng Thị Thanh, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ĐT: 0979.822.628.