KẾ HOẠCH THÁNG THANH NIÊN NĂM 2016

 

         Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong toàn trường. Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tháng thanh niên năm 2016, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”

I. MỤC ĐÍCH

   - Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

            - Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

            - Tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp đoàn viên thanh niên tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện và cùng phát triển.

             - Góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn và chất lượng đoàn viên thanh niên trong trường.    

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG THÁNG THANH NIÊN 2016

Xây dựng và hoàn thành công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Công trình: cải tạo, lát gạch khu sân khấu ngoài trời và mô hình chỉ dẫn trường ĐH Y Dược

- Huy động đóng góp từ đoàn viên, sinh viên sau khi có dự toán theo thiết kế

          - Dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2016

Tổ chức Hội thi cắm hoa giả Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2016
- Thời gian: 14h ngày 06/3/2016

- Đối tượng tham gia: Mỗi chi đoàn thành lập 1 đội thi 03 người tham gia

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

(Có thông báo chi tiết gửi kèm)

      3. Tổ chức Lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập và gặp mặt truyền thống Các thế hệ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, ra mắt Câu lạc bộ cựu cán bộ Đoàn

            - Thời gian dự kiến: 26/3/2016

          - Đối tượng tham gia: Cựu cán bộ Đoàn, cán bộ đoàn hiện tại

            - Địa điểm: Hội trường tầng 10 nhà 11 tầng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

( Có kế hoạch triển khai cụ thể)

 

     4. Tổ chức giải bóng chuyền truyền thống SV trường Đại học Y Dược năm 2016

            - Thời gian dự kiến: Khai mạc 16h30 ngày 11/03/2016. Chung kết: 27/3/2016

          - Đối tượng: Mỗi Liên chi Đoàn thành lập 01 đội nam, 01 đội nữ tham gia

            - Địa điểm: Sân khấu lớn ngoài trời Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

(Có điều lệ giải kèm theo)

        5. Tổ chức cuộc thi làm tập san chào mừng 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

                        - Đối tượng tham gia: Mỗi chi đoàn làm 1 quyển tập san (hình ảnh, bài viết về truyền thống của Đoàn, cña §oµn tr­êng, cña Liªn chi,  hoạt động của chi đoàn mình chào mừng 85 năm thành lập Đoàn)

                        - Thời gian dự kiến: Phát động trong tháng 01/2016, nộp tác phẩm dự thi 15/3/2016. Trưng bày và trao giải: ngày 26/3/2016

(Có kế hoạch và thể lệ cụ thể)

        6. Tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi – Thanh lịch.

                        - Đối tượng tham gia: Đoàn viên giữ chức vụ UV BCH chi đoàn trở lên

                        - Diễn ra theo 2 vòng: Vòng sơ khảo ở Liên chi đoàn, mỗi liên chi Đoàn chọn ra 1 nam, 1 nữ vào chung khảo cấp Đoàn trường.

                    - Thời gian dự kiến: Phát động trong tháng 02/2016, chung khảo vào 25/3/2016

(Có kế hoạch và thể lệ cụ thể)

        7. Tổ chức kết nạp Đảng cho Lớp đảng viên 85 năm nhân dịp 26/3/2016

            - Thời gian dự kiến: tháng 3/2016

          - Đối tượng: các đoàn viên ưu tú được kết nạp đợt 26/3

8. Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn trong sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2016

Nội dung: ôn lại lịch sử, truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay.

         9. Tổ chức Hành trình giáo dục truyền thống đến với các địa chỉ đỏ

       Chỉ đạo các Liên chi đoàn tổ chức cho cán bộ,  đoàn viên, sinh viên tham gia hành trình giáo dục truyền thống về thăm các Khu di tích của Đảng, Đoàn trên địa bàn, các Khu di tích cách mạng tại tỉnh Thái Nguyên

      - Dự kiến: 3/2016 tại 1 địa điểm lịch sử

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn sớm triển khai phổ biến sâu rộng đến các đoàn viên trong chi đoàn, có sự chuẩn bị và tham gia các hoạt động để đạt kết quả cao và đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra.