Thời gian: 7h00, Thứ 7 ngày 21/5/2016

  Địa điểm: Nhà thi đấu trường Đại học Y - Dược  Thái Nguyên

* Hình thức tổ chức:

- CLB thanh niên tình nguyện vận động Hiến máu nhân đạo làm nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn sinh viên đăng ký hiến máu; chăm sóc sau hiến máu và cùng phối hợp với Đoàn trường, Trung tâm Huyết học truyền máu Trung Ương Thái Nguyên làm công tác tổ chức hiến máu.

- Các Liên Chi đoàn, chi đoàn cán bộ trực thuộc thông báo kế hoạch tới từng chi đoàn, đoàn viên, sinh viên, lập danh sách đăng ký theo chi đoàn (Họ và tên, chi đoàn, số lần đã hiến máu, số điện thoại), Liên chi đoàn tập hợp danh sách đăng ký của Liên chi, nộp cho đ/c Lê Trung Hiếu - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động Hiến máu nhân đạo (ĐT: 0962836999), đồng thời gửi file mềm vào email: doanthanhnien.dhyd@gmail.com trước 17h ngày 17/5/2016

- Trung tâm Huyết học truyền máu Trung Ương Thái Nguyên cử các Bác sỹ tiến hành khám và lấy máu.

* Quyền lợi của người hiến máu:

   Quyền lợi và chế độ đối với người hiến máu tình nguyện theo Thông tư số 33/2014/TT - BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn:

- Được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.

- Được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm máu (hoàn toàn bí mật): nhóm máu, HIV, virut viêm gan B, virut viêm gan C, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh này thì sẽ được Bác sỹ mời đến để tư vấn sức khỏe.

- Được bồi dưỡng và chăm sóc theo các quy định hiện hành:
+ Phục vụ ăn nhẹ tại chỗ: tương đương 35.000 đồng.

+ Hỗ trợ chi phí đi lại (bằng tiền mặt): 45.000 đồng.

+ Nhận quà tặng (bằng hiện vật) nhằm động viên, khuyến khích đối với người hiến máu toàn phần tình nguyện:

Một đơn vị máu thể tích 250 ml: 100.000 đồng;

Một đơn vị máu thể tích 350 ml: 150.000 đồng;

Một đơn vị máu thể tích 450 ml: 180.000 đồng.

+ Được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo Tỉnh, Thành phố. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến. Giấy Chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc

 - Được hưởng các quyền lợi của Đoàn: Ưu tiên khi xét học bổng, xét danh hiệu thi đua, khen thưởng và phát triển Đảng…

* Chỉ tiêu phân bổ cụ thể:

1. LCĐ BSĐK K44:              Mỗi chi đoàn tối thiểu 7 đơn vị

2. LCĐ BSĐK K45:              Mỗi chi đoàn tối thiểu 7 đơn vị

3. LCĐ BSĐK K46:              Mỗi chi đoàn tối thiểu 8 đơn vị

4. LCĐ BSĐK K47:              Mỗi chi đoàn tối thiểu 10 đơn vị

5. LCĐ BSĐK K48:               Mỗi chi đoàn tối thiểu 16 đơn vị

6. LCĐ Khoa YTCC:              Mỗi chi đoàn tối thiểu 10 đơn vị

7. LCĐ Khoa Điều Dưỡng:   Mỗi chi đoàn tối thiểu 8 đơn vị

8. LCĐ Khoa Dược:              Mỗi chi đoàn tối thiểu 10 đơn vị

9. LCĐ Khoa RHM:               Mỗi chi đoàn tối thiểu 6 đơn vị

10. LCĐ  Chuyên tu Y:         Mỗi chi đoàn tối thiểu 5 đơn vị

11. GV, CBVC:                      10 đơn vị

 

Hiến máu nhân đạo là một nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nhận được kế hoạch này đề nghị các Liên chi đoàn, các chi đoàn trực thuộc đoàn trường, Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động Hiến máu nhân đạo triển khai sâu rộng tới tất cả đoàn viên, sinh viên, lập danh sách đăng ký và triển khai nghiêm túc đề chương trình đạt kết quả cao. Sau chương trình đề nghị các Liên chi đoàn báo cáo tổng kết kết quả đạt được của Liên chi trước 14h ngày 21/5/2016.

 

    Nơi nhận:                                                                                          T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
    - Đảng ủy, BGH (B/c);                                                                                    BÍ THƯ

    - BCH Khóa XVII (T/h);

    - CLB TNTNVĐ HMNĐ,

    Các LCĐ, chi đoàn (T/h);

     - Lưu VP.

                                                                                                               Nguyễn Quang Đông