Kính gửi các đồng chí đọc, cho ý kiến góp ý về các nội dung trong Kế hoạch trong file đính kèm để BTC nghiên cứu, ban hành

Ý kiến đóng góp xin gửi vào: doanthanhnien.dhyd@gmail.com