Kính gửi: BCH các liên chi đoàn, các chi đoàn trong toàn trường

 Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018; Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; Đoàn thanh niên trường Đại học Y Dược tổ chức “Hội thi Tạo hình trái cây” Đoàn viên, sinh viên toàn trường. Đoàn thanh niên thông báo kế hoạch tổ chức hội thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

- Là dịp để các đoàn viên, sinh viên thể hiện khả năng đảm đang của mình, tạo không khí vui chơi lành mạnh cho sinh viên; Tạo điều kiện để sinh viên các chi đoàn giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

- Tạo điều kiện để sinh viên – đoàn viên rèn luyện năng lực tổ chức các hoạt động tập thể, tính tích cực, năng động, sáng tạo.

2. Yêu cầu

- 100% các chi đoàn thành lập đội thi tham dự Hội thi.

- Các đội đăng ký tham gia cuộc thi phải tuân thủ quy tắc do Ban tổ chức đề ra

-  BCH các liên chi đoàn, các chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các  đội và cổ động viên của đơn vị mình

- Tổ chức hoạt động phải chặt chẽ, chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: dự kiến 7h30, ngày 04 tháng 3 năm 2018

2. Địa điểm: dự kiến tại Sân khấu ngoài trời và Nhà thi đấu thể thao Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

III. THỂ LỆ THI VÀ CƠ CHẾ TÍNH ĐIỂM

1. Thể lệ:

* Chủ đề Hội thi: Chào mừng 50 năm trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (1968 – 2018).

* Sử dụng các loại trái cây (táo, lê, bưởi, cam, chanh, quất, chôm chôm, cóc, xoài, nhãn, quýt, mít, dừa, thanh long, măng cụt, dứa, ổi, du đủ, dâu tây, chuối, nho, bơ, sung …) và vật liệu kèm theo (không giới hạn số lượng trái cây cho mỗi tác phẩm). Mỗi đội dự thi tự chuẩn bị trái cây và vật liệu, tự chuẩn bị bàn, ghế, khăn trải bàn, bảng tên đơn vị

* Mỗi chi đoàn thành lập một đội thi gồm 3 thành viên, các nội dung sau:

 - 3 người thi (cả nam và nữ đều được tham gia) trong đó 01 người thuyết trình
 -  Kinh phí cho mỗi sản phẩm dự thi: không giới hạn

 - Kích thước tác phẩm dự thi: phù hợp với kích thước bàn trưng bày do đội thi tự chuẩn bị.
 -  Thời gian thực hiện tác phẩm: 60 phút
 -  Nội dung thuyết trình: 02 phút

     + Tên tác phẩm – Ý nghĩa của tác phẩm
     + Thành phần nguyên liệu
     + Ý tưởng trình bày tác phẩm.
2. Cơ chế tính điểm
Tổng số điểm tối đa cho sản phẩm và thuyết trình là 100 điểm.
- Điểm tối đa phần thi thuyết trình: 30 điểm

 + Giới thiệu ấn tượng về tác phẩm của đội: 10 đ
 + Giới thiệu đầy đủ, lưu loát, súc tích về nội dung ý tưởng, ý nghĩa của tác phẩm: 20 đ

- Điểm tối đa cho sản phẩm là: 70 điểm trong đó tập trung vào: Tạo hình và trình bày đẹp, nghệ thuật, sáng tạo, làm nổi rõ chủ đề cuộc thi.
 IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải thưởng bao gồm: 5 giải A, 5 giải B, 5 giải C, và các giải khuyến khích
- Ngoài ra còn có các giải: Tác phẩm sáng tạo nhất; Thuyết trình hay nhất …
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BTV Đoàn trường: Xây dựng kế hoạch, thông báo. Kiểm tra các công tác chuẩn bị và chủ trì tổ chức hội thi.

- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên: Tham gia các hoạt động chuẩn bị và tổ chức hội thi theo điều động và phân công của BTV Đoàn trường.

- BCH các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc: Chỉ đạo các chi đoàn đăng kí dự thi; Đôn đốc BCH các chi đoàn huy động đoàn viên trong đơn vị tham gia và cổ vũ hội thi.

Các đơn vị đăng ký dự thi tự chuẩn bị vật liệu, không được chế biến trước. Các chi đoàn dọn dẹp sạch sẽ khu vực của đội mình ngay sau khi kết thúc Hội thi.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Tạo hình trái cây chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018. BCH Đoàn trường yêu cầu các BCH các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc.

            BCH các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc triển khai cuộc thi tới các chi đoàn trong trong liên chi và nộp danh sách đăng ký tham dự (theo Liên chi) về văn phòng Đoàn trường, đồng thời gửi vào email: doanthanhnien.dhyd@gmail.com chậm nhất ngày 22/01/2018          

    Nơi nhận:                                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Đảng ủy, BGH (để b/c);                                                                                           Bí thư

- VP Đoàn ĐHTN (để b/c);

- BCH các LCĐ, các chi đoàn ( để t/h);

- Lưu VPĐ.                                                                        

                                                                          

                                                                                                                      Nguyễn Quang Đông