Để triển khai chương trình TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG năm 2019, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường sẽ tiến hành phỏng vấn tuyển chọn tình nguyện viên để thành lập Đội tình nguyện.

Thời gian: 17h ngày 5/9/2019

Địa điểm: Giảng đường C101 và sân KTX

Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra thể lực

Đề nghị các đồng chí thông báo rộng rãi cho đoàn viên, sinh viên biết, đăng kí tham gia phỏng vấn. Chi đoàn, chi hội, CLB lập danh sách đăng kí phỏng vấn, gửi vào email: doanthanhnien.dhyd@gmail.com trước 17h ngày 4/9/2019. Cá nhân đăng kí tham gia điền đầy đủ thông tin vào Phiếu phỏng vấn trong file đính kèm, nộp khi đến tham gia phỏng vấn.

Trân trọng.