Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, căn cứ vào kế hoạch Tháng thanh niên năm 2023. Đoàn Trường đã tiến hành tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường đã tiến hành tổ chức thi đua bình xét danh hiệu Bí thư liên chi Đoàn và Bí thư chi Đoàn giỏi cấp Trường năm 2023.

Sau vòng bình chọn kết quả đạt được như sau: 
Về phía Bí thư Liên chi Đoàn:
- Đ/c Nguyễn Văn Bắc - Bí thư LCĐ Bác sĩ đa khoa

- Đ/c Bùi Hồng Việt - Bí thư LCĐ Khoa Dược

- Đ/c La Văn Luân - Bí thư LCĐ Khoa Điều dưỡng

Về phía Bí thư Chi Đoàn:

- Đ/c Phan Thị Tuyết Anh - Bí thư Chi Đoàn XNYK K4

Chúc mừng các đồng chí được vinh danh, chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong thời gian tới.