I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), nhằm thể hiện tinh thần truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tấm lòng biết ơn thầy cô của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Y Dược.

- Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- 100% các chi đoàn tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sáng tạo và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Hội thi phải thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề Hội diễn văn nghệ:

Các tiết mục biểu diễn về:

   1.  Nhà trường, thầy cô, ngành Y.  

   2. Tuổi trẻ, tình yêu, quê hương, đất nước.  

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường.

3. Hình thức tổ chức:

          Mỗi Chi đoàn chuẩn bị ít nhất 02 tiết mục để tham dự Hội diễn ở cấp trường, trong đó có 01 tiết mục về  Nhà trường, thầy cô, ngành Y, 01 tiết mục về Tuổi trẻ, tình yêu, quê hương, đất nước.  

4. Thể loại:

 Thể loại phong phú: Hát, múa, kịch (tiểu phẩm), hát múa, biểu diễn nhạc cụ…

 Tất cả các tiết mục đăng ký dự thi phải được chính tập thể và cá nhân của đơn vị đó biểu diễn.

Ban tổ chức khuyến khích và trao giải thưởng riêng cho các tiết mục mới, biểu diễn sáng tạo và các tiết mục tự biên, tự sáng tác nội dung thể hiện về truyền thống của Nhà trường.

5. Thời lượng biểu diễn:

Thời gian biểu diễn của mỗi tiết mục không quá 06 phút.

6. Thời gian và địa điểm:

                    +  Vòng sơ khảo: Từ 13/10 – 31/10 năm 2019 (Vào các tối chủ nhật, có lịch cụ thể thông báo tới các chi đoàn), chọn ra các tiết mục lọt vào vòng chung khảo. Địa điểm: Tại Giảng đường lớn hoặc Sân khấu ngoài trời. Riêng các chi đoàn Y1 tổ chức biểu diễn sơ khảo tại Hội trường Trung tâm giáo dục quốc phòng.

                   + Vòng chung khảo: 19h00 ngày 10 tháng 11 năm 2019. Địa điểm: Tại Sân khấu ngoài trời

7. Phương thức đánh giá:

Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

8. Khen thưởng:

- Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ trao các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tiết mục và trao giải tập thể: Nhất, nhì, ba cho các chi đoàn có tổng điểm cả 2 tiết mục đạt điểm cao nhất.

- Tặng giải thưởng cho các tiết mục tự biên, tự diễn xuất sắc.

III. BÁO CÁO KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA CẤP TRƯỜNG:

Các Chi đoàn đăng kí tiết mục tham gia Hội diễn của chi đoàn (tên, thể loại, danh sách người tham gia) với Liên chi mình trước ngày 5/10/2019 và Liên chi nộp tổng hợp các tiết mục dự thi của Liên chi trước ngày 7/10/2019 tại Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường. 

IV. KINH PHÍ:

          Kinh phí tổ chức và các giải thưởng cấp Trường do Ban tổ chức chịu trách nhiệm. 

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Cấp Liên chi:

Ban chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc thông báo kế hoạch, đôn đốc BCH các chi đoàn triển khai, tổng hợp danh sách tiết mục báo cáo Ban thường vụ Đoàn trường đúng thời hạn. Chú ý: BTC không chấm điểm các tiết mục không đúng chủ đề. Các Liên chi có thể đề xuất tổ chức Sơ khảo cho các chi đoàn theo Liên chi mình.

          2. Cấp Trường:               

- Ban tổ chức có trách nhiệm hành lập Ban giám khảo và tổ chức Hội diễn văn nghệ vòng sơ khảo và chung khảo.

- Trên cơ sở danh sách đăng ký của các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc, Ban tổ chức sẽ tổ chức Sơ khảo, chọn tiết mục biểu diễn đêm chung khảo, tổng duyệt chương trình tại Sân khấu ngoài trời vào 14h ngày 09/11/2019 và 14h 10/11/2019

Đây là đợt sinh hoạt văn hoá văn nghệ quan trọng trong sinh viên toàn trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Để đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu quả và chất lượng của kế hoạch này, Ban thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban chấp hành các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc triển khai nghiêm túc để Hội diễn thực hiện thành công trong toàn trường.     

 
                                                                                         T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                           Bí thư

   

                                                                                           Nguyễn Quang Đông