Thái Nguyên, ngày  16   tháng  4   năm 2018
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 1968 - 2018

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

     1. Mục đích

-          Thiết thực kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Y Dược (1968 – 2018);

-          Nâng cao nhận thức của toàn thể đoàn viên và sinh viên về truyền thống của trường Đại học Y Dược trong 50 năm qua;

-          Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên hiện đang theo học tại trường (và các cơ sở liên kết với trường), từ đó thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường tinh thần giao lưu, học hỏi giữa các thế hệ sinh viên.

     2. Yêu cầu

-          Ban tổ chức Hội trại yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia Hội trại “CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (1968 - 2018)” chấp hành đầy đủ quy định của Hội trại;

-          Ban Tổ chức yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia quán triệt về việc giữ gìn bảo vệ môi trường, đảm bảo tốt an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của nhà trường, các đơn vị và cá nhân.

-          Yêu cầu các Liên chi đoàn thành lập Ban tổ chức trại cấp Liên chi, phân công công tác, chỉ đạo các chi đoàn triển khai thực hiện một cách khoa học, an toàn, kỷ luật, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Hình thức – Cơ cấu Hội trại:

-   Trại Trung tâm do Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường thực hiện gồm một Cổng trại bên phải treo cờ Tổ quốc, bên trái treo logo của trường Đại học Y Dược và một trại chính;

-   Quy định: Phía trong các trại đều phải treo Cờ Tổ quốc, ảnh hoặc tượng Bác Hồ đặt nơi trang trọng nhất; Cổng trại: Yêu cầu có treo logo 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược; Trên cổng trại phải có tên gọi riêng đặt theo chủ đề Hội trại và ghi rõ tên Chi đoàn;

-     Các trại sẽ cắm trên đất trại của từng khu vực đã được phân bố. Xung quanh khu vực trại của các chi đoàn phải có hàng rào.

 2. Thời gian, địa điểm, chương trình:

2.1.Thời gian: Hai (02) ngày, từ 16h00 ngày 16/11 bắt đầu triển khai và kết thúc lúc 16h00 ngày 18/11/2018.

2.2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Y Dược (khu vực KTX – Giảng đường C, khu vực Giảng Đường A,  trước khoa Dược – tiếp giáp Giảng đường A, khuôn viên Bệnh viện trường).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRẠI:

1.      Chủ đề chính Hội trại: Hội trại có chủ đề “CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (1968 - 2018)”.

2.      Bài hát truyền thống: “Hành khúc sinh viên trường Y” (Yêu cầu tất cả các trại sinh phải thuộc bài hát này).

3.      Thành phần tham gia:

-          Cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Trường Đại học Y Dược;

-          Sinh viên và cựu sinh viên các thế hệ đào tạo của nhà trường.

4.      Các nội dung chấm thi cơ bản của hoạt động Hội trại:

         4.1. Phần thi: “Cổng trại và trại” (tối đa: 70 điểm)

-  Cổng trại và trại: Thiết kế, xây dựng mô hình trại và cổng trại đẹp, có ý nghĩa thể hiện tên gọi của trại mình. Trại được tiến hành làm sẵn từ trước và chỉ được bắt đầu dựng trại lúc 16h00 ngày 16/11/2018.

-  Trại cần hướng tới chủ đề chung và đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội trại. Trại phải đảm bảo an ninh, công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên đất trại và có ý thức giữ vệ sinh chung, giữ gìn, bảo vệ cây cảnh trong toàn trường.

-  Chiều cao trại đạt yêu cầu: 3m đến 4m. Chiều rộng mặt trước các trại 4m.

-   Trong trại phải có bàn thờ Bác đặt trang trọng (cờ Tổ quốc và ảnh hoặc tượng Bác Hồ đặt ngay mặt đối diện với cổng trại); Cổng trại: Yêu cầu có treo logo 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược; Trên cổng trại phải có tên gọi riêng đặt theo chủ đề Hội trại và ghi rõ tên Chi đoàn;

-   Trong khuôn viên mỗi trại phải có ít nhất một sọt rác tự chuẩn bị để giữ vệ sinh chung;

- Thuyết trình, giới thiệu về trại, ý nghĩa trại: dưới 5 phút/trại.

-  Thang điểm (Tối đa: 70 điểm): Cổng: 30 điểm, trại: 30 điểm, thuyết trình: 10 điểm

         4.2. Phần thi “Hoạt động trại”(tối đa: 20 điểm)

-  Nội dung: các trại sẽ tham gia 01 trò chơi vận động: kéo co và 01 phần thi đồng diễn flashmob (gọi chung là trò chơi) do Ban tổ chức tổ chức. Phần thi này mỗi đội đăng kí tham gia cả 2 trò chơi sẽ được tính 10 điểm. BTC sẽ chia thành các bảng đấu vòng loại trước ngày 16/11/2018 và chung kết vào chiều 17/11/2018. Sau đó tùy theo kết quả sẽ được cộng điểm: Nhất: 5 điểm/trò chơi, Nhì: 4 điểm/trò chơi, Ba: 3 điểm/trò chơi, Vào vòng 2: 2 điểm/trò chơi, Có điểm cao thứ nhì mỗi bảng (không được vào vòng 2): 1 điểm/trò (Thang điểm tối đa: 20 điểm);

- Thời gian, địa điểm tham gia: từ 13g00 đến 17g00 ngày 17/11/2018 tại khu vực do BTC quy định. Thời lượng mỗi trò chơi tùy thuộc vào kế hoạch của Ban tổ chức

- Các trò chơi khác và biểu diễn thời trang: Các chi đoàn được tự do đăng kí và BTC sẽ trao thưởng cho mỗi trò chơi.

        4.3. Phần chấm thi “Số lượng (% trại sinh) và thời gian bắt đầu cắm trại, kết thúc trại và tham gia sinh hoạt trại” (tối đa: 10 điểm)

-  Số lượng tham gia: Tổng thành viên của toàn chi đoàn có mặt khi BTC chấm trại (tính % trên tổng số đoàn viên chi đoàn); điểm tối đa: 5 điểm

-  Đảm bảo đúng các mốc thời gian quy định của Ban tổ chức Hội trại: 5 điểm.

         4.4. Phần chấm thi “An ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh chung, không hút thuốc lá, uống rượu bia trong khu vực trại”- Phần này, nếu đơn vị nào vi phạm, ngoài việc trừ điểm, Ban tổ chức sẽ đề nghị các hình thức kỷ luật tương ứng. (Điểm trừ tối đa:20 điểm/lần phát hiện).

         CHI TIẾT XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM. TRÂN TRỌNG