Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017-2018. Căn cứ công văn số 2119 –CV/TĐTN-TNTH ngày 19/9/2017 về việc Đề nghị giúp đỡ ủng hộ cho các em học sinh khó khăn vùng cao tỉnh Hà Giang của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Giang. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông, Ban chấp hành Đoàn trường kính đề nghị Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Bệnh viện trường, Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc trong trường triển khai vận động "Quyên góp ủng hộ chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017" tại Tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng huy động quyên góp, hỗ trợ

- Các nhà giáo, cán bộ viên chức và người lao động

- Đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

2. Nội dung cần quyên góp, giúp đỡ, hỗ trợ

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 bếp ăn và 255 áo khoác mùa đông học sinh cho trường tiểu học bán trú Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang.

- Hỗ trợ 150 chiếc chăn ấm, 366 chiếc áo khoác mùa đông, 336 đôi gối cho trường THCS Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

- Đồ dùng học tập, sách vở, bút viết…

- 50 suất quà cho 50 em học sinh dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

3. Đối tượng được giúp đỡ, hỗ trợ

- Giáo viên và 255 em học sinh dân tộc Mông, Dao, Tày cho trường tiểu học bán trú Phương Tiến, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang.

- Giáo viên và 700 em học sinh (trong đó có 336 em học sinh khó khăn dân tộc Mông đặc biệt khó khó khăn) trường THCS Lũng Táo, Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

4. Tổ chức thực hiện

- Mức vận động: 

 Tiền mặt: Đoàn viên, SV hệ chính quy ủng hộ tiền mặt tối thiểu 5.000đ/ người. Nhà giáo, Cán bộ và Đoàn viên, sinh viên hệ Liên thông ủng hộ tiền mặt tối thiểu 10.000đ/ người.

Về vật chất: Đồ dùng học tập, sách vở, bút viết, quần áo, chăn ấm, giày, dép, tất, găng tay …

- Thời gian vận động: Từ 01/10/2017 đến hết ngày 25/10/2017.

- Địa điểm nộp: Tại Văn phòng Đoàn thanh niên Trường Đại học Y Dược

- Thời gian triển khai chương trình: Dự kiến đầu tháng 11/2017

 

Ban chấp hành Đoàn trường Kính đề nghị Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Bệnh viện trường, các nhà giáo, cán bộ viên chức và người lao động ủng hộ theo đơn vị hoặc trực tiếp tại văn phòng Đoàn trường. Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc phổ biến sâu rộng cho toàn thể ĐVTN, sinh viên trong đơn vị quyên góp ủng hộ và có trách nhiệm thu, nhận, chuyển bàn giao về Văn phòng Đoàn vào hồi 16h00’ ngày 26/10/2017.

Toàn bộ số tiền, vật chất hỗ trợ sau khi quyên góp sẽ được Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông 2017 tại tỉnh Hà Giang.

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm học, Ban chấp hành Đoàn trường kính đề nghị và mong nhận được sự giúp đỡ của Các đơn vị trong trường, các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc để chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2017 đạt kết quả cao./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc;

- Các CLB tình nguyện;

- Lưu VPĐ.                                                       .
                                                                                                                                            TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                                                                       BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Quang Đông