Tối 18-1, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Phòng ở sạch đẹp, văn minh” khu nội trú sinh viên năm 2017.

Cuộc thi “Phòng ở sạch đẹp, văn minh” được Đoàn Thanh niên Nhà trường phát động từ tháng 1 đến tháng 12-2017 đến toàn thể sinh viên đang ở tại ký túc xá của trường. Với 74 phòng và trên 500 sinh viên đang ở, hằng tháng, Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra, chấm điểm các phòng tại ký túc xá dựa trên các tiêu chí của cuộc thi. Thông qua cuộc thi nhằm xây dựng mô hình ký túc xá “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện”; phát huy nếp sống văn minh trong sinh viên; xây dựng hình ảnh sinh viên thời đại mới. Đồng thời thúc đẩy sinh viên nội trú nâng cao tinh thần làm chủ, tự quản, học tập, rèn luyện và tạo môi trường sạch đẹp, an toàn, văn minh khu nội trú; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phòng ở sạch đẹp, văn minh cho 22 phòng; trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các phòng đạt tiêu chuẩn Phòng ở sạch đẹp, văn minh tiêu biểu.
                                                                                                                                                                                          Minh Hiếu - Báo Thái Nguyên

Một số hình ảnh chương trình Tổng kết và trao giải: