MỤC ĐÍCH:

- Lập thành tích Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), ngày thể thao Việt Nam 27/3.

- Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể lực trong sinh viên nhà trường.

- Là 1 tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú, Sinh viên 5 tốt năm học.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Các Liên chi đoàn lập danh sách đoàn viên các chi đoàn của Liên chi mình đăng ký danh hiệu Thanh niên khỏe năm học 2016 – 2017, nộp danh sách về văn phòng Đoàn trường trước ngày 8/2/2017 và thông báo tới đoàn viên lịch kiểm tra các nội dung của danh hiệu.